Kajak

Der er fælles roning for kajakker om onsdagen – klar i kajakken kl. 18.00
NYT
Lørdage kl. 07:00 (klar på vandet) er der fælles-roning for inriggere og kajakker. Der er mulighed for samkørsel fra P-pladsen overfor Hjemmeværnsgården i Onsbjerg – afgang kl. 06:40.
Kontakt: Bodil Mørk 6095 6814 med besked om samkørsel

Svømmebevis SRK

Sikkerhedsinstruks Kajak 04.23 

Trailer betingelser
Kajakflåden 
Roning i egen kajak
Gæsteroning for kajakroere

Se også facebooksiden: Kajak Samsø
Læs Gregers historik om Fælles kajakture