Inrigger

Inriggerne har faste rodage: tirsdage og torsdage  kl 7.
Kontakt Bodil Mørk – 60956814 for at sikre dig, at der er nok roere til de pågældende rodage.

NYT

Fællesroning for inriggere og kajakker lørdage kl. 8:00 (klar på vandet). Der er mulighed for samkørsel fra p-pladsen overfor Hjemmeværnsgården i Onsbjerg – afgang 7:45. Medbring selv kaffe/te.

Inriggerreglement
Sikkerhed ved langture DFfR
Langtursreglement
DFfR vejl. i vinterroning
Kommandoer
Inriggerflåde
Gæsteroning inriggere