Inrigger

Inriggerne ror hverdage kl. 07:00 afhængig af vejrudsigten.                                     
Kontakt Bodil Mørk – 6095 6814 for at sikre dig, at der er nok roere til de pågældende rodage samt med besked om evt. samkørsel.
Lørdage kl. 07:00 (klar på vandet) er der fælles-roning for inriggere og kajakker. Der er mulighed for samkørsel fra P-pladsen overfor Hjemmeværnsgården i Onsbjerg – afgang kl. 06:40.

Svømmebevis SRK 

Sikkerhedsinstruks Inrigger 04.23 
DFfR Vejledning i vinterroning opdt. 28.11.2022
Langtursreglement
Kommandoer
Inriggerflåde
Gæsteroning inriggere