Kajak

Der er fælles roning for kajakker om onsdagen. Fra standerhejsning til 31/8 kl. 18.30 (klar til afgang), herefter kl. 18.
NYT
Fællesroning for inriggere og kajakker lørdage kl. 8:00 (klar på vandet). Der er mulighed for samkørsel fra p-pladsen overfor Hjemmeværnsgården i Onsbjerg – afgang 7:45. Medbring selv kaffe/te.

Sikkerhedsinstruks kajak
Kajakflåden 
Roning i egen kajak
Gæsteroning for kajakroere

Se også facebooksiden: Kajak Samsø
Læs Gregers historik om Fælles kajakture