Gæsteroning inriggere

Klubbens aktive inriggere må tage gæsteroere med i begrænset omfang.

Gæsteroeren, der skal være aktivt betalende medlem i en anden klub og kunne svømme 300 meter, kan deltage op til fem gange på en sæson uden betaling.

Herefter skal gæsteroeren indmeldes og betale årskontingent for aktive inriggere.

På opslagstavlen i bådehallen er der en gæstelog, hvor hver gæsteroer anfører dato for deltagelse foruden i den almindelige log. Det er COX, der er ansvarlig for at begge logbøger bliver ført og at gæsteroerne ikke deltager mere end fem gange om året.